RENGÖRING

DYKROV AB är ett professionellt dykföretag som specialiserat sig på service av vattenanläggningar åt kommuner. Företaget inspekterar, rengör och monterar med inriktning på reservoarer och vattenverk.

Underhåll under drift

Våra dykare går ner i reservoaren / anläggningen under drift utan att stänga ner den. För att hindra kontamination, använder dykaren ett slutet system. Dräkten är av vulkaniserat gummi och är av torrdräkts typ och dykaren desinfekteras innan jobbet påbörjas i anläggningen. DYKROV AB's utrustning (hjälm, dräkt och slang) används endast till dessa arbeten för att minimera krosskontaminering.

Teknologi

Detta system är speciellt framtaget av dykbranschen för att flytta massor under vatten. Munstycket som vi har utvecklat är till för att rengöra golvet i anläggningen utan att röra upp sedimentet. Vi har anpassat detta system för att göra rent i vatten anläggningar och utrustningen används bara till detta för att minimera risken för kontamination.

Lösning

Med denna metod få bort sedimentet och de eventuella bakterier och mikrober som kan ligga vilande i detta, utan att behöva tömma anläggningen/reservoaren och skapa driftstörningar.

Då kan Livsmedelsverket och Svenskt Vattens rekommendationer om krav och egentillsyn/kontroll uppfylls och att garantera kommunernas kunder så hög kvalitet på vattnet som möjligt.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på DYKROV AB (tidigare H2O Dykteknik) gör på jobbet.

 

Kontakt

DYKROV AB

Adress: Sandbyhovsgatan 10
602 11 Norrköping
Tele: + 46 (0)730-79 45 08
Epost: info@dykrov.se

Om oss

DYKROV AB erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar (vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook