VÅR AMBITION

DYKROV AB har som ambition att följa tre punkter: Service, Innovation & Kunskap.

Service

Tilltänkta kunder som vi riktar oss till är kommuner i Skandinavien, men även privat ägda vatten anläggningar. Ambitionen är att tillsammans hitta den bästa lösningen till ert problem.
DYKROV AB hoppas på en långt och kontinuerligt samarbete för att få en så hög standard på anläggningarna som möjligt och i förlängningen uppfylla kraven på egentillsyn/kontroll satt av Livsmedelsverket.

Innovation

Vår personal jobbar kontinuerligt på att uppdatera och förbättra våra procedurer för att kunna erbjuda den bästa lösningen till våra kunder.

Kunskap

Med mångårig kunskap har vår dykpersonal löst både små och stora projekt.
DYKROV AB arbetar kontinuerligt att hålla vår personal uppdaterade med utbildning som ämnar vår sysselsättning och vårt behov på företaget och för att bli ännu bättre.

”Kunskap är den lättaste bördan att bära med sig genom livet”

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på DYKROV AB (tidigare H2O Dykteknik) gör på jobbet.

 

Kontakt

DYKROV AB

Adress: Sandbyhovsgatan 10
602 11 Norrköping
Tele: + 46 (0)730-79 45 08
Epost: info@dykrov.se

Om oss

DYKROV AB erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar (vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook