INSPEKTIONER

DYKROV AB inspekterar enligt OFP metoden (Oförstörande Prövning) som utvecklats och används för att upptäcka/dokumentera skador på stål och betong, även läcksökning.

CCTV med kommunikation

Systemet består av en kamera med hög upplösning, oändligt fokus tillsammans med en högintensiv LED-lampa vid inspektioner av ytor och interna konstruktioner.
Direktkommunikation mellan dykare och ytan kommer med på video upptagningen.
Video monitorn är på under rengörings arbetet så väl som inspektions processen, för extra säkerhet.

Full rapport

En utförlig rapport på reservoaren och de interna komponenterna med eventuella rekommendationer för reparationer.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på DYKROV AB (tidigare H2O Dykteknik) gör på jobbet.

 

Kontakt

DYKROV AB

Adress: Sandbyhovsgatan 10
602 11 Norrköping
Tele: + 46 (0)730-79 45 08
Epost: info@dykrov.se

Om oss

DYKROV AB erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar (vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook