MONTAGE & REPARATIONER

Montage och reparationer hjälper till att hålla nere kostsamma avstängningar av
vattenanläggningar / reservoarer och försäkrar om att reparationerna fungerar som 
planerat och funktionen är av förnöjelse i den miljö den är planerad för. DYKROV AB är kapabla att lösa en mängd av undervattens reparationer.

Montage

Vi kan hjälpa till med att byta ut flänsar, demontera stegar, utföra rör arbeten och andra jobb.
Tillsammans kan vi lösa och åtgärda era problem.

Reparationer

Det finns möjlighet att laga betongskador och sprickbildningar under drift i anläggningarna.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på DYKROV AB (tidigare H2O Dykteknik) gör på jobbet.

 

Kontakt

DYKROV AB

Adress: Sandbyhovsgatan 10
602 11 Norrköping
Tele: + 46 (0)730-79 45 08
Epost: info@dykrov.se

Om oss

DYKROV AB erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar (vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook