GAMLA & NYA METODER

Rengöring & inspektioner utförs med tre metoder: Tömning , ROV (fjärrstyrd robot/fordon) eller användning av dykare.

Tömning

Den vanligaste metoden för att inspektera vattenreservoarer är att tömma anläggningen. Reservoaren tas ur drift och töms, man slösar bort värdefullt vatten och använder en ansenlig mängd desinfekteringsmedel i anläggningen, som ur en miljösynpunkt inte är så bra. Personal går sen ner i anläggningen för att rengöra och utföra underhållsarbete för hand. När arbete utförs på detta sätt utsätts reservoaren för en stor risk att kontamineras och jobbet är tidskrävande. Personalen måste ta hänsyn att jobba i slutna utrymmen med fallrisk o.dyl enligt ” AFS 1993:03 Arbete i slutet utrymme " och vid användning av kemikalien natriumhypoklorit ” AFS 2007:07 Rök- och kemdykning " samt att anläggningen ej kan brukas av kommunens kunder och konsumenter. Denna metod tar lång tid, anläggningen är tagen ur drift samt ett slöseri på en av våra viktigaste livsmedel ” vatten ” vid sköljningen av reservoaren. Reservoarer kan även få små befintliga sprickor som tidigare ej läckt att nu börja läcka när den töms på grund av hydrostatiska belastningar som reservoaren utsätts för vid en tömning.

ROV

”Remotely Operated Vehicle”. Fjärrstyrda robotar / fordon är användbara för utredning av skicket av reservoaren/anläggningen utan att kontaminera eller ta anläggningen ur drift. Men ROV's jobbar långsamt, kan inte aktivt ta bort objekt eller utföra reparationer samt att ROV´n kan skapa turbidetet med sina propellrar som i sin tur kan röra upp sediment från botten, väggar och pelare. ROV kan vara dyrt och svårt att få på plats på grund av sin vikt samt begränsad av sin storlek, var den kan användas, manhål, luckor osv.

Kommersiella yrkesdykare

En yrkesdykare med kunskap om dessa anläggningar samt rätt utrustning är ett bra val för den generella översynen och underhållet. Dykare utför arbete under tiden som reservoaren/anläggningen är i drift och full med vatten och på så sätt eliminerar de höga kostnader och eventuella faror som associeras med normalt reservoar underhåll. En dykare kan utföra det en ROV inte kan som att reparera sprickor eller coating skador, rengöra på ett effektivt sätt, utföra avancerade inspektioner, mekaniskt underhåll, byta flänsar eller skrota farliga stegar som riskerar liv (fallrisk) vid ordinarie tömning.

”Tillsyn och underhåll” Ur Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9 2011)

"Varje reservoar måste inspekteras regelbundet"
"Till att börja med bör det ske minst 2 gånger per år, men om inga förändringar kan noteras kan tiden mellan inspektionerna ökas.
Dock bör varje reservoar inspekteras minst 1 gång per år. Vid inspektionen bör följande noteras i ett protokoll som läggs till dokumentationen..."

Se PDF (på www.svensktvatten.se)

Vi har gjort en film som sammanfattar vad vi på DYKROV AB (tidigare H2O Dykteknik) gör på jobbet.

 

Kontakt

DYKROV AB

Adress: Sandbyhovsgatan 10
602 11 Norrköping
Tele: + 46 (0)730-79 45 08
Epost: info@dykrov.se

Om oss

DYKROV AB erbjuder ett enkelt sätt att lösa invändig inspektion, rengöring och montage arbeten av dricksvattenanläggningar (vattentorn, grundvatten reservoarer och vattenverk) under drift med minimal påverkan.

Nyhetsbrev

Facebook